TOP Matic

e-mail: info@topmatic.cz, web: www.topmatic.cz


TOP Matic

Unikátní vlastnosti přemístitelných čerpacích stanic řady AMPM TOPMATIC :

 1. Výrobek chráněný patentem určený pro prodej i výdej kapalin.

 2. AMPM TOPMATIC je jako výrobek zařazen v odpisové skupině 2 (odpis výrobku pouze 5 let). Rychlá návratnost investovaných prostředků.

 3. Nehořlavé konstrukce a chráněná nádrž a použité samočinné hasicí zařízení stanice plně vyhovuje předpisům ČR i EU, včetně přísných podmínek určených pro provozování čerpacích stanic, které nejsou stavbou - zákon č. 311/2006 Sb., O pohonných hmotách.

 4. Stanice řady AMPM jsou plně v souladu s platnými právními a technickými předpisy ČR i EU (včetně životního prostředí, požární ochrany, bezpečnosti provozu, výbuchu atd.).

  V souladu s §5 odst. 2 písm.h) zákona č. 311/2006 Sb., O pohonných hmotách je Automatické modulární zařízení AMPM certifikováno jako celek Fyzikálně technickým zkušebním ústavem (FTZÚ) v Ostravě – Radvanicích, certifikát číslo 05 ATEX 0235. Certifikát je platný pro všechny státy EU a je respektován i v ostatních částech světa. 

  Označení CE na stanoveném výrobku, dle § 13 odst.3 zákona č. 22/1997 Sb. vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, která se na něj vztahují, a která toto označení stanovují nebo umožňují. Při posouzení jeho shody byl dodržen stanovený postup. K výrobku je vydáváno ES prohlášení o shodě.

 5. Automatické modulární zařízení AMPM je v souladu s §5 odst. 2 písm.h) zákona č. 311/2006 Sb., O pohonných hmotách certifikován jako bezobslužný (ČS PHM).

 6. Nízké pořizovací a provozní náklady.

  1. Snadnost přepravy umožňuje převézt stanici z místa, které už z nějakých důvodů není vhodné k dalšímu provozování, na nové místo.
  2. Snadné a rychlé uvedení do provozu (do 8 hodin po dodání na místo instalace).
  3. Bezobslužnost a velmi nízké provozní náklady (úspora mzdových nákladů cca 260 tis. ročně za 1 zaměstnance při průměrné mzdě 15 000,-Kč za měsíc). Zdroj úspor z levnějších PHM.
 7. On-line kontrola provozu bezdrátovými přenosy informací (poruchy, úniky látek, požár, vandalismus, pokus o násilné vniknutí a pod.).

 8. Místo instalace AMPM je on-line sledováno systémem GPS – stanice a její ochrana proti odcizení. Lze použít i pro identifikaci státní správou.

 9. Elektronika a softwarové vybavení zajišťuje přesnou evidenci vydaných pohonných hmot, identifikaci zákazníka, přenos a nastavování potřebných dat (např. evidence výdeje v litrech, nastavení limitů denního čerpání v litrech nebo v Kč atd.) do řídícího centra provozovatele. Přenosy dat jsou chráněny obdobně jako přenosy dat bankovních operací. V návaznosti na novelu zákona O pohonných hmotách a z ní vyplývající způsob evidence a hlášení údajů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, je možno na daný software navázat a připravit komplexní výkaznictví.

 10. Veškeré vstupy do stanice AMPM jsou nepřetržitě monitorovány elektronickými čidly.

 11. Zařízení je konstruováno a vyrobeno s přihlédnutím k požadavkům na dlouhou životnost použitých materiálů. Hydraulickou část dodává osvědčený český výrobce s dlouholetou zkušeností v oboru společnost ADAST SYSTEMS, a.s.

 12. Výrobek je vybaven automatickým hasicím systémem (vychází z ruského kosmického výzkumu), který funguje nezávisle na přívodu elektrické energie. Stanice AMPM nemusí být umístěno v dojezdové vzdálenosti hasičů s časovým limitem do 7 minut - §5 odst. 2 písm.l) zákona č. 311/2006 Sb., O pohonných hmotách.

 13. Bezpečnost AMPM je zajištěna nejmodernějšími technologiemi ( měření hladiny, hlášení MIN a MAX hladiny, zařízení proti přeplnění, měření koncentrace par hořlavých kapalin v návaznosti na nucené odvětrávání dle potřeby, detekční systém měření úniku ropných látek, automatický hasicí systém, on-line komunikace s provozovatelem).

 14. Provoz AMPM se vyznačuje šetrností k životnímu prostředí, stanice je vybavena záchytnou a havarijní jímkou, benzínová verze má zpětné odvádění par – rekuperaci.

 15. Možnost financování formou leasingu, splátkového prodeje, úvěrem apod.

 16. AMPM není stavbou, ale výrobkem ve smyslu stavebního zákona č. 22/1997 Sb.

 17. AMPM umožňuje umístění vlastního potisku na stěny kontejneru, eventuelně využití těchto stěn jako reklamní plochy a zlepšení ekonomiky provozu. Stejně tak je možné využít potisk identifikačních karet, či reklamu na displeji.

 18. Elektronický systém AMPM umožňuje provádět jednoduchým zásahem do software cílené nebo množstevní slevy jednotlivcům i skupinám držitelů karet.

 19. AMPM lze modifikovat dle přání zákazníka (např. objemy a dělení nádrží, druhy pohonných hmot, malo/rychlo výdej). Sestavy jednotlivých kontejnerů umožňují docílit požadovaný objem PHM.

 20. AMPM lze použít pro prodej pohonných hmot veřejnosti, prodej nebo výdej pro potřeby jednotlivých firem, obchodních center, pojízdných prodejen, ale také na letištích, v přístavech, automobilových nebo motocyklových závodištích, na liniových stavbách ( silnice, železnice),v armádě, policii a záchranných sborech. V případě potřeby lze AMPM, se souhlasem statní správy, rychle přemístit na jiné místo a opět zprovoznit  

 

Kontakt
 
    TOPMATIC ENERGY s.r.o.
    Rooseveltova 584/9
    602 00 Brno
    IČ: 049 65 272
 
    Obchodní oddělení:
    David Blaschke
    tel: +420 724 780 554
             +420 542 13 55 55
 
    Vedení společnosti:
    Pavel Ondráček
    tel: +420 721 50 30 50
 
Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies